top of page
tachograf VDO a paměťová karta

Nabízíme služby v oblasti stahování, archivace a vyhodnocování dat z digitálních tachografů a paměťových karet řidičů

  • Stahování dat na našem pracovišti

  • Možnost stahovat data u Vás na provozovně

  • Archivace po dobu 1 roku

Evropské nařízení ukládá povinnost stahovat data z:

  • tachografu - nejdéle každých 90 dní

  • karty řidiče - nejdéle každých 28 dní

Stahování tachografu

bottom of page